Novinky

Žena našla Da Vinci malování doma

Fiona Maclarenová, obyvatelka Skotska, byla náhle sama vlastníkem neocenitelné památky.

V souvislosti se zoufalou finanční situací se žena obrátila na odhadce aukční síně Sotheby's. Ukázala obraz, který byl držen v domě McLaren více než 50 let. Jakmile byla plátna předána Fionovi otci, který byl doktor, vděčný pacient.

Na plátně malované ženou s dítětem. Expert z aukční síně Harry Robertson poznamenal, že obraz ženského účesu je typický pro následovníky italské školy. Také bylo poznamenáno, že druhá špice dítěte je poněkud delší než zbytek. Tyto detaily jsou charakteristické pro způsob malování Leonardem da Vinci.

Odborníci naznačují, že velký renesanční mistr pracoval pouze na náčrtu obrazu a jeho studenti pokračovali v práci. Ale i v tomto případě se práce odhaduje na 160 milionů dolarů. Konečné závěry odborníků budou známy v roce 2013. Majitel plátna plánuje vynaložit část příjmu na plátno na charitu.